Prawo handlowe i międzynarodowego obrotu

Prawo handlowe i międzynarodowego obrotu
Prawo handlowe i międzynarodowego obrotu

Adwokat Maciej Przysucha zajmuje się w swojej praktyce opracowaniem umów w oparciu o Konwencję ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów i związanych z nią roszczeń o zapłatę umówionej ceny oraz roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem zawartej umowy.