Maciej Przysucha

Maciej Przysucha

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2011 r. obronił pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza skarbu państwa za bezprawie legislacyjne” w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Popiołka. Tematyka pracy magisterskiej wyraża jego zainteresowania tematami trudnymi, wymagającymi dużego zaangażowania. Aspirację te realizuję na studiach doktoranckich, gdzie opracowuje pracę związaną z międzynarodową sprzedażą towarów. W trakcie studiów studiował na Uniwersytecie Sheffield Hallam w Wielkiej Brytanii oraz w Georg-August Uniwersitat w Getyndze (RFN). Wyrazem jego zainteresowań jest szereg artykułów poświęconych prawu konstytucyjnemu, cywilnemu oraz prawu pracy. W 2013 r. rozpoczął aplikację adwokacką. W 2015 r. zdał egzamin adwokacki, uzyskując wpis na listę adwokatów ORA w Częstochowie pod numerem 588. W codziennej pracy zajmuje się kwestiami związanymi z bieżącą obsługa podmiotów gospodarczych w szczególności w zakresie prawa zobowiązań, pracy, oraz kodeksu spółek handlowych. Ukończył Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego (organizowaną we współpracy z wykładowcami Cambridge University) oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego (organizowaną we współpracy z Michigan State University).

Prywatnie pasjonat narciarstwa- instruktor MEN tejże dyscypliny oraz górskich wędrówek .