Prawo pracy

Prawo pracy
Prawo pracy

Kancelarie adwokat Małgorzaty Przysucha i adwokata  Macieja Przysucha praktykują zarówno w dziedzinie  indywidualnego,  jak i zbiorowego prawa pracy. Zakres ich praktyki obejmuje w szczególności:

– powództwa  o przywrócenie do pracy i odszkodowanie związany z wadliwym wypowiedzeniem ,

– roszczenia pracownika względem pracodawcy,

– odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu mobbingu,

– wypłatę nagród jubileuszowych,