Obsługa prawna przedsiębiorstw

Obsługa prawna przedsiębiorstw
Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców które związane są z prowadzonymi przez nich przedsięwzięciami. Zajmujemy się rozwiązywaniem prawnych problemów od najprostszych sytuacji tj. powództwo o zapłatę zaległych faktur, po skomplikowane przekształcenia związane z optymalizacją podatkową i zapewnieniem sukcesji rodzinnych przedsiębiorstw.

Kancelaria posiada grono wiernych klientów co gwarantuje jej stabilną pozycję na rynku.

W zakresie pomocy prawnej przedsiębiorcom konieczna jest znajomość i doświadczenie w kluczowych dziedzinach prawa. W ramach prowadzonej działalności problem, który zaistnieje w jednej kwestii może mieć wpływ na całość przedsiębiorstwa. Obsługa prawna w tym zakresie wymaga doświadczenia i wiedzy w każdym dziale prawa.

Adwokat Małgorzata Przysucha wraz z zespołem świadczy pomoc prawną  w szczególności w sprawach:

  • powództw o zapłatę,
  • doradztwa w zakresie doboru formy prawnej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, komandytowa, jawna czy kapitałowa) do zakresu  prowadzonej działalności gospodarczej,
  • doradzamy w zakresie spraw pracowniczych związanych z roszczeniami z tytułu stosunku pracy,
  • reprezentujemy przedsiębiorców w sporach z ZUS w szczególności w ramach odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania Spółki z o.o. oraz z tytułu oskładkowania umów cywilnoprawnych oraz ekwiwalentów podlegających zwolnieniu (w tym umów wykonywanych w ramach oddelegowania pracownika),
  • prowadzimy sprawy o wykluczenie wspólnika z grona udziałowców Spółek,
  • wprowadzamy rozwiązania pozwalające na sukcesję przedsiębiorstw na rzecz kolejnych pokoleń,
  • obronę w sprawach karnych w zakresie wypadków przy pracy,

W zróżnicowanym gronie naszych stałych klientów dominują głównie Spółki rodzinne.