Prawo cywilne, umowy o roboty budowlane oraz prawo spółek handlowych

Prawo cywilne, umowy o roboty budowlane oraz prawo spółek handlowych
Prawo cywilne, umowy o roboty budowlane oraz prawo spółek handlowych

W zakresie prawa cywilnego adw. M. Przysucha, jak i zespół Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw:

– o podział majątku dorobkowego jak i masy spadkowej,

– rozliczenie konkubinatu,

–  sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania i zadośćuczynienia,

–  całość spraw związanych z uzyskaniem zapłaty z tytułu wykonywania umów o roboty budowlane, w tym kwestie kar umownych,

W zakresie prawa spółek handlowych adwokat Maciej Przysucha przeprowadził szereg spraw związanych z wykluczeniem wspólnika ze Spółki zarówno w spółkach osobowych, jak i kapitałowych.

Dodatkowo Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z ważnością podjętych uchwał, jak i roszczeń Spółki przeciwko wspólnikowi z tytułu działania na jej szkodę.