Archiwa: Portfolio

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców które związane są z prowadzonymi przez nich przedsięwzięciami. Zajmujemy się rozwiązywaniem prawnych problemów od najprostszych sytuacji tj. powództwo o zapłatę zaległych faktur, po skomplikowane przekształcenia związane z optymalizacją podatkową i zapewnieniem sukcesji rodzinnych przedsiębiorstw. Kancelaria posiada grono wiernych klientów co gwarantuje jej stabilną pozycję na rynku. W zakresie pomocy prawnej przedsiębiorcom konieczna jest znajomość

Prawo cywilne, umowy o roboty budowlane oraz prawo spółek handlowych

W zakresie prawa cywilnego adw. M. Przysucha, jak i zespół Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw: – o podział majątku dorobkowego jak i masy spadkowej, – rozliczenie konkubinatu, –  sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania i zadośćuczynienia, –  całość spraw związanych z uzyskaniem zapłaty z tytułu wykonywania umów o roboty budowlane, w tym kwestie kar umownych, W zakresie prawa spółek

Prawo handlowe i międzynarodowego obrotu

Adwokat Maciej Przysucha zajmuje się w swojej praktyce opracowaniem umów w oparciu o Konwencję ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów i związanych z nią roszczeń o zapłatę umówionej ceny oraz roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem zawartej umowy.

Prawo pracy

Kancelarie adwokat Małgorzaty Przysucha i adwokata  Macieja Przysucha praktykują zarówno w dziedzinie  indywidualnego,  jak i zbiorowego prawa pracy. Zakres ich praktyki obejmuje w szczególności: – powództwa  o przywrócenie do pracy i odszkodowanie związany z wadliwym wypowiedzeniem , – roszczenia pracownika względem pracodawcy, – odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu mobbingu, – wypłatę nagród jubileuszowych,

Prawo ubezpieczeń społecznych – sprawy przeciwko ZUS

Kancelaria adwokat Małgorzaty Przysucha zajmuje się w tym zakresie w szczególności pomocą prawną w zakresie: – odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania względem ZUS (art. 116 ordynacji podatkowej), – odwołania od decyzji emerytalnych odmawiających przyznania emerytury za pracę w warunkach szczególnych, – naliczenia składek – danin publicznych niezgodnie z obowiązującym prawem,

Portfolio 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Portfolio 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Portfolio 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.